środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ogrodzenie z PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Stawianie sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Plotki Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz planowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety z plastyku na plot i bramę ze sztachet wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane balustrady z plastiku na plot i furtkę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane balustrady z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz